A közösségi alapítványokért.

Támogatóknak

 

"Kisded makkbul idővel termő tölgyfa lesz, ha jól gondozzák.” (Széchenyi István)

Adományozási élményt, a helyi közösségek életét hosszú távon formáló intézményrendszer kiépítésében való részvételt, programunk alakításának lehetőségét, és természetesen átláthatóságot, törvényességet és demokratikus működést kínálunk befektetőinknek. Az állam ezenfelül adóalap-kedvezménnyel segít.

A KözösALAPON lehetőséget ad támogatóinaknak arra, hogy pénzükkel, tudásukkal, elszántságukkal olyan generációkon átívelő intézményt építsenek, amely azáltal válik egy közösség életének-fejlődésének motorjává, hogy működése során összeköti a helyben fontos ötleteket, az ott meglévő erőforrásokat és az aktív embereket. Támogatóinkkal együtt szeretnénk bizonyítani, hogy lehet Magyarországon alulról építkező, az emberek önkéntes adományaira és munkájára alapozott, társadalmilag hasznos és gazdaságilag fenntartható intézményeket működtetni. Ezek a közösségi alapítványok, amelyek most alakulnak Magyarországon.

Első támogatóink ezért bajnokai és példaképei lesznek a közösségi alapítványok hazai mozgalmának, és jelentős hatásuk lesz a „magyar adományozó/filantróp“ lakosságban kialakuló képére is.

Támogatóink rendszeresen beszélgethetnek velünk, meglátogathatják a támogatott szervezőcsoportokat/közösségi alapítványokat, találkozhatnak a KözösALAPON más támogatóival, partnereivel, s mindezek alapján közösen hozhatunk döntéseket programunkról.

Úgy találjuk, hogy a magyarországi adományozóknak is fontos, hogy a jótékonyság kultúrája beépüljön a család értékrendjébe és szülőkről gyerekekre szálljon. Ez csak úgy érhető el, hogyha a szülők példát mutatnak.

Kedvezmények

Ha az adományozó magánszemélyként ad, akkor semmilyen adó- és járulékkedvezményre nem jogosult. Ha van módja cégén keresztül adományozni, akkor a társasági adóról szóló jogszabály szerint (link) közhasznú szervezet támogatása 20 százalékkal, ha ez a támogatás tartós adományozói szerződés keretében történik, akkor további 20 százalékkal csökkenti a társaság adózás előtti eredményét. A tartós adományozás során a támogató írásban vállal kötelezettséget arra, hogy összesen négy éven keresztül állandó, vagy növekvő összeggel támogatja a közhasznú szervezetet.

A KözösALAPON a Civitalis Egyesület és a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány közös programja; a Civitalis Egyesület közhasznú, így programunkat az egyesületen keresztül támogató cégek jogosultak a jelentős adóalap-kedvezményre.

Kérjük kérdéseivel, észrevételeivel keresse Scsaurszki Tamást a scsaurszki.tamas@kozosalapon.hu címen!

<< Vissza

KÖZÖSALAPON

Elérhetőségeink:
1053 Budapest, Szép utca 3.
kozosalapon@kozosalapon.hu
0670-398-4517
facebook.com/kozosalapon

A KözösALAPON program a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programja. Alapítványunk részt vesz a MagNet Bank segítő bankkártya programjában. Bankszámlaszámunk: 16200106-11617026