A közösségi alapítványokért.

Mit adunk?

A KözösAlapon a magyarországi közösségi alapítványok fejlődését hosszú távon támogató országos program, mely szakmai és pénzügyi támogatással segíti új hazai közösségi alapítványok megalakulását, majd a bejegyzett közösségi alapítványok munkáját is.

Az országos program partnerei a közösségi alapítványok első helyi kezdeményezői, a közösségi alapítványokat szervező csoportok, s maguk a létrejött közösségi alapítványok egyaránt.

Segítünk a közösségi alapítványok kezdeményezőinek – akik komolyan vizsgálják egy közösségi alapítvány elindítását saját közösségükben - a közösségi alapítvány koncepció megismerésében, megértésében, s mérlegelni az első konkrét lépéseket.

Segítünk a gondolkodáshoz társakat, támogatókat keresni az adott közösségben, és feltérképezni a közösség adottságait, potenciálját a közösségi alapítvány megvalósíthatóságának szempontjából. Ehhez honlapunkon összfoglaló szakirodalmat, a régióban elérhető közösségi alapítványok kapcsolatait ajánljuk, illetve a KözösAlapon program munkatársaival telefon-, ímél- vagy személyes konzultációkat.

Segítenünk a közösségi alapítványok szervezőinek - akik elhatározták egy közösségi alapítvány létrehozását és ezért aktívan és folyamatosan dolgoznak - a közösségi alapítvány elindításában és megalapításában.

A közös munka kerete egy pályázat közösségi alapítványok létrehozásának támogatására, melynek célja a legnagyobb potenciállal rendelkező kezdeményezések kiválasztása. A pályázat alkalmat teremt arra, hogy a szervezőcsoport bemutassa önmagát és a helyi közösséget, valamint megfogalmazza elképzeléseit, illetve, hogy a KözösAlapon program munkatársai ezeket mélyebben megértsék, felmérhessék a körvonalazott helyi potenciált és jó, teherbíró kapcsolatot alakítsanak ki a pályázatot benyújtóval.

A pályázat várható meghírdetési időpontja 2014 november vége. Amennyiben szükséges, munkatársaink egyéni konzultációk során segíthetnek az elképzeléseket összefoglalni a pályázat beadása előtt.

Minden, a pályázaton kiválasztott kezdeményezésnek segítünk az elhatározástól a közösségi alapítvány bejegyzéséig tartó időszakban: folyamatos és sokoldalú – emberi, szakmai, pénzügyi - támogatást kaphatnak a KözösAlapon programtól.

Segítünk abban, hogy a közösségi alapítványok szervezői kialakítsák víziójukat és elképzelésüket a támogatásosztásról, az adománygyűjtésről, a közösségépítéséről, valamint a közösségi alapítvány helyi szerepvállalásáról. Ehhez személyre szabott fejlesztői konzultációs folyamatokat ajánlunk, felkészülő, tervező és áttekintő műhelybeszélgetéseket szervezünk, valamint az aktuális kérdésekkel foglalkozó szakmai anyagokat készítünk a programban résztvevőknek.

Segítünk, hogy a szervezők egy elkötelezett, felkészült és együttműködő csapatot alakítva képesek legyenek összegyűjteni az alapításhoz szükséges tőkét, tisztázzák az elvi-szervezeti-stratégiai kérdéseket és közösségi alapítványként hivatalosan bejegyeztessék az új szervezetet. Ehhez az aktuális igények szerinti képzéseket (pl. jogi, képzési, kommuikációs, adománygyűjtési, tervezés, csapatépítés, vezetés) ajánlunk.

Mindezen túl, támogatjuk az ország különböző területein közösségi alapítványokkal foglalkozó személyek és csoportok találkozását, az információ- és tapasztalatcserét. Lehetőségeket teremtünk számukra, hogy nemzetközi példákból merítsenek, s hogy különböző tanulmányutakon külföldi közösségi alapítványok munkáját is közelebbről megismerjék.

Célunk, hogy bejegyzett közösségi alapítványok munkáját nyomon kövessük és testreszabott szakmai és pénzügyi támogatással segítsük további fejlődésüket, hogy elképzeléseiket mindennapi gyakorlatukban megvalósíthassák, kiteljesíthessék.

Rugalmas támogatást nyújtunk annak érdekében, hogy ismert, elfogadott és professzionálisan működő, a helyi ügyekért való felelős cselekvést lehetővé tevő intézményt építsenek és működtessenek. Elképzeléseink szerint a KözösAlapon programban együtt dolgozunk a fejlődő közösségi alapítványokkal, segítjük adománygyűjtő és támogatásosztó stratégiáik és programjaik kidolgozását és áttekintését, hogy gazdasági erejeükben, kommunikációjukba, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerükben és a közösségre gyakorolt hatásuk tekintetében tovább erősödjenek.

<< Vissza

KÖZÖSALAPON

Elérhetőségeink:
1053 Budapest, Szép utca 3.
kozosalapon@kozosalapon.hu
0670-398-4517
facebook.com/kozosalapon

A KözösALAPON program a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programja. Alapítványunk részt vesz a MagNet Bank segítő bankkártya programjában. Bankszámlaszámunk: 16200106-11617026